Chcemy wspierać potencjał energetyczny Polski w regionie

  Nasze działania opierają się na promocji lokalnych inicjatyw oraz polskich firm.

  Przyszłość energetyki to technologia

  Umiejętnie łączymy sektor Energetyki z innowacyjnymi technologiami, aby realizować cele biznesowe poprzez dostęp do bezpiecznych, najbardziej efektywnych i sprawdzonych mechanizmów energetyki rozproszonej i teleinformatyki.

  Jeden cel. Jedno porozumienie.

  Budujemy trwałe powiązania i relacje gospodarcze członków KlasGRID z otoczeniem międzynarodowym. Nawiązujemy oraz rozwijamy bezpośrednie kontakty i działania operacyjne w ramach unijnych i międzynarodowych przedsięwzięciach. Mamy także doświadczenie w transferowaniu wiedzy organizacyjnej i technologicznej pomiędzy członkami Klastra w zakresie rozwoju gospodarczego.

  Troska o środowisko to warunek rozwoju.

  Chcemy podnosić świadomość ekologiczną oraz wdrażać i utrwalać standardy produkcji energii z odnawialnych źródeł zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju i wysokiej efektywności energetycznej.

  członków
  z całej Polski
  wydarzeń wspierających
  rozwój energetyki
  członków, gdy zdecydujesz się
  do nas dołączyć

  Co u nas słychać?