21-23.11: IX Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu

  klasgrid

  W dniach 21-23 listopada przedstawiciele porozumienia KlasGRID wezmą udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu. Trzydniowy festiwal poruszy tematykę związaną z szerokorozumianą energetyką w Polsce. A dokładniej, pierwszy dzień będzie poświęcony samorządom, których przedstawiciele będą uczestniczyć w prelekcjach dotyczących energii rozproszonej, niskiej emisji, jak również finansowania projektów energetycznych. Popołudniowa sesja w głównej mierze zostanie poświęcona klastrom energii. Podczas prelekcji oraz debaty zostanie przybliżona idea klastrów energii oraz porozumienia KlasGRID, które zrzesza klastry dla potrzeby podniesienia konkurencyjności, innowacyjności i efektywności polskiego sektora energii odnawialnej poprzez wzmocnienie potencjału współpracy producentów, dostawców i instytucji z sektora nowych technologii, a także firm i instytucji z innych sektorów wspomagających lub biorących bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii z OZE. W tej części prelegentem oraz moderatorem debaty pt. Budowanie społecznego modelu odniesienia dla klastrów energii, będzie Edyta Pęcherz, Członek Zarządu KlasGRID. Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele klastrów energii.

  Kolejny dzień poruszy tematykę związaną z zarządzaniem i magazynowaniem energii, pojazdami elektrycznymi oraz efektywnością energetyczną budynków. Popołudniową sesję rozpocznie panel dyskusyjny pn.  Koordynacja źródeł i stabilność podaży energii elektrycznej z OZE, który będzie moderował Redaktor Tomasz Zubilewicz.

  Ostatni dzień rozpocznie się otwarciem Eko-Moto-Forum oraz konferencji naukowo-praktycznej pt. „Paliwa alternatywne i ich wpływ na środowisko”.  Cały dzień festiwalu będzie obejmował tematyką między innymi: biopaliwa drugiej i trzeciej generacji, alternatywne paliwa gazowe oraz techniczne
  i środowiskowe uwarunkowania eksploatacji LPG. Na koniec dnia i zarazem koniec Festiwalu odbędzie się Uroczysta Gala z okazji wręczenia Statuetek „Zielonego Feniksa”, która jest przyznawana corocznie począwszy od 2009 roku. Statuetka przyznawana jest w trzech kategoriach:

  – za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki

  – za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych

  – za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki

  Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli klastrów energii do udziału w IX Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu, a szczególnie w pierwszym dniu poświęconym klastrom. Udział w festiwalu jest bezpłatny ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rejestrację https://9feds.konfeo.com/pl/groups

  Dokładny program dostępny na stronie organizatora: http://www.festiwal-ekoenergetyki.pl/index.php?page=program