Dołącz do naszego grona!

    Członkiem KlasGRID może być każdy podmiot reprezentujący zbudowany lub tworzący się klaster energii, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, instytucja naukowo-badawcza, organizacja otoczenia biznesu lub jednostka samorządu terytorialnego.

    Założyciele porozumienia

    Członkowie porozumienia