Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego ze strony www Ministerstwa Energii w dniach 28.06.2018 r.-30.07.2018 r. 

LINK DO FORMULARZA KONKURSOWEGO: Formularz – II Konkurs klastrów energii

Laureaci I Konkursu na Certyfikację Klastrów Energii wymienieni są w tym artykule: wyniki I konkursu klastrów energii