IV Warsztaty KlasGRID w Krakowie podczas Energy Forum

  klasgrid

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że kolejne Warsztaty nt. Modelu Odniesienia Klastrów Energii odbędą się w ramach Konferencji Energy Forum.

  13-14 listopada odbywa się dwudniowa konferencja Energy Forum –  Energy CEE Day 2017 organizowana przez Fundację dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Zapraszamy szczególnie na 14 listopada, kiedy to poświęcimy czas klastrom energii.

  Na to wydarzenie uczestnicy Warsztatów KlasGRID rejestrują się poprzez https://klastryenergii14listopada.evenea.pl/ , dzięki czemu będą mogli uczestniczyć w całej konferencji, do czego zachęcamy.

  W razie możliwości prosimy o wykonanie rejestracji do 6 listopada.

  Szczegóły dotyczące całej konferencji znajdziecie Państwo na: http://energy-forum.eu/

  Zachęcamy do uczestnictwa przede wszystkim reprezentantów Samorządów oraz przedsiębiorstw z branży energetycznej, które są zainteresowane tematyką budowy klastra na swoim terenie. Firmy z Małopolski zachęcamy do uczestnictwa w całym projekcie Energy Forum.

  Energy Forum jest projektem realizowanym przez Fundację dla Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”. Celem projektu jest zorganizowanie cyklu Konferencji naukowo – biznesowych oraz utworzenie portalu internetowego, które umożliwią promocję innowacyjności i pozwolą na wzmocnienie współpracy na linii nauka – biznes, ale także pozwolą na promocję w kraju i za granicą bogatej oferty regionu Małopolskiego w zakresie energii zrównoważonej, przede wszystkim w obszarze geotermii, fotowoltaiki oraz poprawy efektywności energetycznej.