KlasGRID na Festiwalu Ekoenergetyki

  klasgrid

  W dniach 21-23 listopada przedstawiciele porozumienia KlasGRID wzięli udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu. Podczas trzech dni festiwalu poruszono tematykę związaną z szeroko rozumianą energetyką w Polsce.

  Pierwszy dzień został poświęcony samorządom, których przedstawiciele  uczestniczyli w prelekcjach dotyczących energii rozproszonej, niskiej emisji, jak również finansowania projektów energetycznych. Popołudniowa sesja w głównej mierze dotyczyła klastrów energii. Podczas prelekcji oraz debaty została przybliżona idea klastrów energii oraz porozumienia KlasGRID, które zrzesza klastry dla potrzeby podniesienia konkurencyjności, innowacyjności i efektywności polskiego sektora energii odnawialnej poprzez wzmocnienie potencjału współpracy producentów, dostawców i instytucji z sektora nowych technologii, a także firm i instytucji z innych sektorów wspomagających lub biorących bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii z OZE. W tej części prelegentem oraz moderatorem debaty pt. Budowanie społecznego modelu odniesienia dla klastrów energii, była Edyta Pęcherz, Członek Zarządu KlasGRID. Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele klastrów energii.

  Kolejny dzień powiązany był tematami związanymi z zarządzaniem i magazynowaniem energii, pojazdami elektrycznymi oraz efektywnością energetyczną budynków. Popołudniową sesję rozpocznie panel dyskusyjny pn.  Koordynacja źródeł i stabilność podaży energii elektrycznej z OZE, który moderował Redaktor Tomasz Zubilewicz.

  W trzeci dzień odbyło się Eko-Moto-Forum oraz konferencja naukowo-praktyczna pt. „Paliwa alternatywne i ich wpływ na środowisko”.  Cały dzień festiwalu  obejmował tematykę między innymi: biopaliw drugiej i trzeciej generacji, alternatywnego paliwa gazowa oraz technicznych
  i środowiskowych uwarunkowań eksploatacji LPG. Na koniec dnia i zarazem koniec Festiwalu odbyła się Uroczysta Gala podczas której wręczono Statuetki „Zielonego Feniksa”, które są przyznawane corocznie począwszy od 2009 roku.