KlasGRID na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym 2017

  klasgrid

   

  III edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2017 odbyła się w dniach  19-20 października 2017 r. w Siedlcach. Temat przewodni Szczytu brzmiał: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Wśród najważniejszych poruszanych zagadnień znalazły się m.in.  dyskusje o inwestycjach infrastrukturalnych w energetyce, modelach finansowania, metodach zarządzania i innowacjach technologicznych, jak również roli surowców energetycznych.

  W trakcie drugiego dnia, tj. 20 października, odbyła się organizowana przez Ministerstwo Energii i NFOŚiGW sesja „Z Energią na Ty”, połączoną z prezentacją klastrów energii.  Podczas tej konferencji swoje wystąpienie miał Prezes „KlasGRID” Robert Szlęzak, który miał okazję zaprezentować przed zebranymi gośćmi „Koncepcję Klastrów Energii”.

   


  Źródło: www.osg2017.pl

  Robert Szlęzak; Źródło: www.osg2017.pl