Czym jest KlasGRID?

  Ogólnopolskie Porozumienie Kooperacyjne Klastrów Energii „KlasGRID” powstało 20 października 2016 r., jako dobrowolne, umowne porozumienie organizacyjne jego członków na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej, poprawienia poziomu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i uzyskania lepszych parametrów efektywności ekonomicznej w obszarze gospodarki energetycznej. Porozumienie uwzględnia potrzeby podniesienia konkurencyjności, innowacyjności i efektywności polskiego sektora energii odnawialnej poprzez wzmocnienie potencjału współpracy producentów, dostawców i instytucji z sektora nowych technologii, a także firm i instytucji z innych sektorów wspomagających lub biorących bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii z OZE.

  Misja klastra

  Misją KlasGRID jest stworzenie warunków ekonomicznych, technologicznych i społecznych do rozwoju wszelkich powiązań kooperacyjnych, spółdzielni energetycznych, konsorcjów projektowych i in. działających na rzecz energii rozproszonej, która w istotny sposób wpływa na rozwój gospodarczy kraju, poprzez realizację innowacyjnych wspólnych projektów angażujących producentów energii odnawialnej, firmy z sektora nowych technologii, ICT, jednostki naukowo badawcze, organizacje otoczenia innowacyjnego oraz władze samorządowe.

  Członkowie

  Członkiem KlasGRID może być każdy podmiot reprezentujący zbudowany lub tworzący się klaster energii, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, instytucja naukowo-badawcza, organizacja otoczenia biznesu lub jednostka samorządu terytorialnego.

  Organy zarządzające

  Zarząd, Rada Naukowo-Programowa oraz Zgromadzenie Członków.

  Porozumienie posiada również swojego Koordynatora. Jest nim Fundacja STARTUP POLISH ENERGY z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 67/18, która powstała z inicjatywy Krajowych Klastrów Kluczowych.

  Przy Porozumieniu KlasGrid działa grupa Polskie Klastry Energii (PKE) – sieć polskich ekspertów z dziedziny energetyki, OZE i klasteringu.

  Biuro i sprawy administracyjne KlasGRID prowadzone są przez firmę Cluster Managment Sp. z o.o. z Krakowa

  Historia

  • 2015
   Zalążki idei
  • 2016
   Startup Polish Energy
  • 2016
   Pierwsze spotkanie
  • 2016
   Mamy KlasGrid
  • 2017
   Milowy Krok
  • 2017
   Przyszłość

  2015 Powstaje Ministerstwo Energii

  W 2015 powołano do życia Ministerstwo Energii, które kompleksowo miało zająć się tematem polskiego potencjału energetycznego. Ten pierwszy krok pozwolił na następne działania.

  2016 Startup Polish Energy

  Chcemy być głosem polskich startupów i dynamicznego biznesu w Polsce. To właśnie dlatego podjęliśmy się współpracy w postaci Fundacji Startup Polish Energy, polegającej na wspieraniu wszelkich działań na rzecz budowy polskiego, innowacyjnego ekosystemu gospodarczego.

  2016 Pierwsze warsztaty energii

  8 listopada odbyły się I Warsztaty Lokalnych Inicjatyw Klastrów Energii, które zgromadziły reprezentantów polskich i europejskich klastrów energetycznych, przedstawicieli samorządów, spółek energetycznych, operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD), a także ich otoczenie biznesowe, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz polityki I finansów.

  2016 Powstaje Porozumienie KlasGrid

  Udało się! Na I Warsztatach Klastrów Energii podjęliśmy decyzję o podpisaniu porozumienia. Przyjęliśmy nazwę KlasGRID. Jest to dobrowolne umowne porozumienie organizacyjne jego członków na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej oraz poprawienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego.

  2017 Prezentacja w Ministerstwie Energii

  Dumnie prezentowaliśmy ciężko wypracowane cele porozumienia KlasGrid podczas Konferencji Ministerstwa Energii dotyczącej Klastrom energii i możliwościom ich finansowania. Zrodziły się nowe, ambitne cele na przyszłość.

  2017 Co dalej?

  Już w 12 miesięcy osiągnęliśmy wiele, a przyszłość rozwoju inteligentnej energetyki kształtuje się w bardzo jasnych barwach. Dołącz do nas i pracujmy wspólnie na rzecz siły polskiej energii.

  Zarząd porozumienia

  Robert Szlęzak

  Prezes KlasGRID
  Lublin

  Przedsiębiorca i działacz społeczny związany z Lublinem i Lubelszczyzną. Animator…

  Edyta Pęcherz

  Sekretarz Zarządu KlasGRID
  Kraków

  Przedsiębiorca i działacz społeczny związany z Krakowem i Małopolską. Doradca gos…

  Maciej Wąż

  Członek Zarządu KlasGRID
  Sokołów Podlaski

  Członek Zarządu KlasGRID. Przedsiębiorca związany z Sokołowem Podlaskim.

  Bartosz Dubiński

  Członek Zarządu KlasGRID
  Warszawa

  Członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Klastrów Energii “KlasGRID”, absol…

  dr. Sławomir Kopeć

  Członek Zarządu KlasGRID