Umocnienie współpracy gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej

  klasgrid

  Polsko-węgierska inicjatywa Fundacji Królowej Jadwigi

  W ramach XXVII Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy z inicjatywy polsko-węgierskiej Fundacji Królowej Jadwigi doszło do podpisania umowy o strategicznej współpracy polskich i węgierskich klastrów energetycznych. W obecności marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, inicjatora projektu Europa Karpat oraz wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier Jánosa Latorcaiego, pierwszego dnia Forum w Krynicy (5. 09. 2017) dokument podpisali przedstawiciele Mazowieckiego Klastra ICT, Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii „KlasGRID”, węgierskiego Okos Jövő Innovációs Klaszter (Innowacyjny Klaster Inteligentna Przyszłość) oraz Fundacji Queen Jadwiga.

  Fundamentem porozumienia jest stwierdzenie, że dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej potrzeba poszerzania współpracy regionalnej, wspólnych projektów innowacyjnych, które będą w stanie zabezpieczać stały wzrost gospodarczy tego obszaru.

  Wspieranie Sektora MŚP jako cel porozumienia

  Celem porozumienia w pierwszym rzędzie jest wspieranie i umacnianie sektora małych i średnich firm, start-upów, przedsiębiorstw rodzinnych i społecznych, co ma ogromne znaczenie dla owocności polityki społecznej poprzez ułatwienie podejmowania działalności gospodarczej np. młodym matkom po urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz tworzenie miejsc pracy dla młodych, by mogli zostawać na miejscu. Dalszym celem jest poszerzanie współpracy firm i instytucji polskich i węgierskich o pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej i inne. Formuła V4+ może przyczynić się do powstania funduszu inwestycyjnego, który wzmacniałby pogłębianie spójności gospodarczej i społecznej szeroko rozumianego regionu.

  Współpraca regionalna umożliwi małym i średnim firmom kompatybilność w stosunku do dużych systemów przemysłowych, jak np. Przemysł 4.0 (Ipar 4.0) oraz projektów ekologicznych, typu smart energy, projektów bezpieczeństwa energetycznego, elektrycznej mobilności, ICT, technologii lotniczych i kosmicznych, inteligentnej ochrony zdrowia czy edukacji. Do tego potrzeba z jednej strony zaplecza finansowego, wsparcia z tego sektora, przy udziale rządów, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz inwestorów prywatnych. Z drugiej strony potrzeba profesjonalnej wiedzy, doradczości, mentoringu, które gwarantują instytucje, centra kompetencyjne związane z Fundacją Królowej Jadwigi, z polskimi i węgierskimi klastrami a w przyszłości z obszaru V4+.

  Współpraca klastrowa

  Bardzo cieszę się, że zawiązało się tu między nami strategiczne partnerstwo. Ufam, że profesjonalne moce naszego klastra w sposób znaczący będą wspierać rodzime i regionalne małe i średnie firmy naszymi pomysłami innowacyjnymi i stałym doradztwem – powiedział po podpisaniu umowy o współpracy Zsolt Bertalan, prezes węgierskiego Innowacyjnego Klastra Inteligentna Przyszłość (Okos Jövő Innovációs Klaszter).

  We wspólnym oświadczeniu Vilmos Skultéti, prezes Fundacji Królowej Jadwigi oraz Robert Szlęzak, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii „KlasGRID” stwierdzili, że „wspieranie małych i średnich firm staje się coraz ważniejszym i pilniejszym zadaniem, szczególnie w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej po roku 2020. Pilnie potrzeba źródeł dostępnych dla rządów i firm, by przy współudziale źródeł unijnych gospodarki naszego regionu mogły się lepiej rozwijać. Mamy żywą nadzieję, że w dłuższej perspektywie nasze porozumienie strategiczne będzie się przyczyniać do gospodarczego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym do społecznego rozwoju, do poprawy życia naszego regionu Europy w XXI wieku”.

  Kto jest sygnatariuszem?

  Sygnatariusze strategicznego porozumienia o współpracy polskich i węgierskich klastrów cieszą się branżowym uznaniem. Mazowiecki Klaster ICT, Ogólnopolskie Porozumienie Kooperacyjne Klastrów Energii „KlasGRID” oraz węgierski Innowacyjny Klaster Inteligentna Przyszłość (Okos Jövő Innovációs Klaszter) należą do wiodących w swoim sektorze.

  Klaster jest zorganizowaną platformą współpracy firm i instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych, gospodarczych, finansowych i naukowo-badawczych, ułatwiającą koordynację działań, szybki przepływ informacji, np. o nowych technologiach i innowacjach.

  Więcej na: http://www.qjaf.eu/en/krynica-2017