Podsumowanie Konkursu na certyfikację Klastrów Energii – ME

    klasgrid

    W imieniu Ministerstwa Energii przekazujemy zaproszenie:

    Szanowni Państwo,

    Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii zakończył ocenę merytoryczną w I Konkursie na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja br. o godz. 9:15 w siedzibie Ministerstwa Energii odbędzie się konferencja  pn. „Podsumowanie I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii”. Podczas Konferencji nastąpi ogłoszenie wyników I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. W związku z powyższym mamy przyjemność zaprosić Państwa na niniejszą konferencję. Jednocześnie uprzejmie prosimy o potwierdzenie drogą elektroniczną do jutra (tj. 8 maja br.) do godz. 12:00 swojej obecności.

    W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy: Tomasz.Chmiel@me.gov.pl lub tel. 22 695 88 89.